Skip to content

CLE HAITI

CLE-HAITI

Opportunities

Vandredi Opòtinite

Wap chèche opòtinite? Ou gen volonte pou aprann?
Ou bezwen ankadreman pou avansman akademik oubyen pwofesyonèl ou?
Vandredi Opòtinite se pou ou!!!
“Vandedi Opòtinite” se yon espas ki louvri pou tout jèn gason ak jèn fanm k ap chache anplwa, estaj, fòmasyon.
N ap pataje tou lòt opòtinite tankou: konferans, bous etid oubyen nenpòt lòt kalte ankadreman pou avansman akademik oubyen pwofesyonèl ou.
N.B. : Ribrik sa gen pou objektif sèlman pou enfòme odyans nou sou tout opòtinite ki piblik. Se moun ki enterese yo ki dwe fè tout swivi ki gen rapò ak yo. CLE pa ka bay asirans sou dewoulman pwosesis la.
Lajenès, jwèt pou ou!!!

CLE-HAITI

Our amazing team

Meet the dedicated people behind all of our work.

English